Basmonter

Detta ingår:
✔︎
Monterplacering prioteras
✔︎ 1-4 personer, bemanning
✔︎ Chat / videomöte besökare
✔︎ Chattråden sparas
✔︎ 1-3 bilder, växlar på vägg
✔︎ 1-3 video
✔︎ 1-3 mässerbjudande
✔︎ 1-3 Guide / folder, typ PDF / LÄNK
✔︎ Besökstaistik i montern med kontaktuppgifter
✔︎ Statistik nedladdade erbjudanden och kontaktuppgifter
✔︎ Statistik visningar webbinarier samt kontaktuppgifter
✔︎ Godiebag, besökaren lägger ner erbjudanden
✔︎ Logo

Tilläggsbeställning: Anpassa monter i egna färger och utrustning. 

Nordeas monter på senaste mässan, samt några fler exempel!