Ställ ut | Boka plats 2023/24

Det är enkelt och kostnadseffektivt att medverka på digitala mässan.

Här gör du din bokning till mässor 2023. Fyll i och välj de tjänster som vill ni boka in på digitala Eget Företag-mässan. 

Ställ ut – boka plats!

Bokningsvillkor på digitala mässan Eget Företag  

Bokning av medverkan på digitala mässan Eget Företag görs enligt beställningsunderlag ovan. Anmälan är bindande, utställare tilldelas ordererkännande/faktura.

Önskar utställaren ändring i del av innehåll i bokningsbekräftelsen ska detta meddelas digitala mässan Eget Företag, senast 8 dagar från erhållen bokningsbekräftelse. Tillägg/avdrag av kostnad sker enligt fastställd prislista.

Den digitala mässan Eget Företag tilldelar utställaren plats i den digitala mässhallen.

Att tilldelad monterplats inte överensstämmer med utställarens önskemål om placering eller exponering skall således aldrig anses som att orderbekräftelsen avviker från bokningen.

Den digitala mässan Eget Företag äger rätt att skriftligen säga upp avtalet med Utställaren med omedelbart upphörande i händelse av Utställarens dröjsmål med erläggande av betalning.

Monterplats eller annan erbjuden tjänst skall betalas inom 20 dagar från beställning om inte annat skriftligen har överenskommits. Oavsett detta ska betalning ske sju bankdagar före den digitala mässans genomförande. Anmälningsavgiften, erläggs enligt bokningsbekräftelsen och är inte återbetalningsbar.

Den digitala mässan Eget Företag arrangeras i samarbete med NyföretagarCentrum och produceras av Fremat Event Group AB.