Ställa ut på Eget Företag

Vi berättar gärna mer!

Intresseanmälan

Jag/vi vill boka!

Vi ställer ut och bokar plats på Eget Företag 2021

Bokningsvillkor på Eget Företag 

Bokning av utställningsyta och seminarietid(er) på Eget Företag via Internet, per telefon eller på annat sätt är bindande för Utställaren. Eget Företag har rätt att pröva och, utan motivering, neka eller ställa upp särskilda villkor för Utställares deltagande. Eget Företags bindande avtal uppkommer i och med att Utställaren tillställs orderbekräftelse/faktura.

Avviker orderbekräftelse/faktura från bokningen skall Utställaren via mail påtala detta inom 10 (tio) dagar från orderbekräftelsens/fakturans datering. Görs inte detta är Eget Företag och Utställaren bundna av innehållet i orderbekräftelsen. Påtalar Utställaren avvikelse inom sagda tid skall Eget Företag antingen korrigera avvikelsen eller förklara avtalet ogiltigt. Utställarens angivelser, på bokningsblankett eller motsvarande, om placering och storlek på monter är endast önskemål. Mässan tilldelar Utställaren slutlig monterplats. Tidpunkt för anmälan saknar härvid betydelse. Mässan äger alltid rätt att justera och omdisponera layout av hall. Att tilldelad monterplats inte överensstämmer med Utställarens önskemål skall således aldrig anses som att orderbekräftelsen avviker från bokningen.

Eget Företag äger rätt att skriftligen säga upp avtalet med Utställaren till omedelbart upphörande i händelse av Utställarens dröjsmål med erläggande av betalning.

Avbokning Utställaren har alltid rätt att kostnadsfritt avboka utställningsyta och seminarietid(er) upp till 10 (tio) dagar från orderbekräftelsens/fakturans datering.

Eget Företag i Malmö och Göteborg, prel
Vid avbokning innan 60 dagar innan eventet debiteras Utställaren 50 (femtio) procent och därefter 100 (etthundra) procent av utställningsytan och seminarietid(er) om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. I inget fall återbetalas erlagd anmälningsavgift/grundhyra.

Eget Företag 25-27 mars 2021 Stockholmsmässan
Vid avbokning innan 15 november debiteras Utställaren 50 (femtio) procent och därefter 100 (etthundra) procent av utställningsytan och seminarietid(er) om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. I inget fall återbetalas erlagd anmälningsavgift/grundhyra.

"Nordens största mötesplats för dig som redan driver eller vill starta företag"