Inbjudan/anmälan till erfarenhetsmöte och nyheter 2023

Agenda till mötet:
• Utveckling och nya möjligheter 2023
• Erfarenhetsutbyte
• Kommande mässor
• Tid för frågor

Anmälan