Här är mässtidningen!

7 november 2016

En hel tidning om mässan Eget Företag med hela seminarieprogammet och många andra tips. Läs den här. http://egetforetag.se/files/file/view/1010/Eget_Foretag_lowres.pdf