Nio kommuner tävlar om Årets Nyföretagarkommun 2018

30 oktober 2018

De tävlar om att bli Årets Nyföretagarkommun, priset delas ut fredagen 9 november på mässan.

Årets nominerade kommuner
(i respektive kategori) är:

Vellinge (förortskommuner till storstäderna)
Helsingborg (större städer)
Nykvarn (förortskommuner större städer)
Strängnäs (pendlingskommuner)
Härjedalen (turism- och besöksnäringskommuner)
Gullspång (varuproducerande kommuner)
Ystad (kommuner i tättbefolkad region)
Nordanstig (glesbygdskommuner)
Piteå (kommuner i glesbefolkad region)

De nio kommunerna är nominerade utifrån hur många nya företag som har startats per tusen invånare från nyårsdagen 2016 till den 30 juni 2017 och kategoriseras enligt SKL: s kommungruppsindelning. Siffrorna över nyföretagandet hämtas från Bolagsverket. En jury med representanter från både Visma och NyföretagarCentrum har därtill bedömt kommunernas arbete med att lyfta och stärka lokala entreprenörer och få fler att starta nya företag. Askersund, vinnare 2017.