Små A - småföretagarnas A-kassa

12 april 2016

Små A - Sveriges största a-kassa för företagare

Många av dem som är anställda på ett företag tillhör ett fackförbund och en a-kassa, eftersom detta innebär trygghet för den som är anställd.

Något som inte alla egenföretagare känner till är att det finns en arbetslöshetskassa även för dig som är företagare, som ger dig ersättning ifall du en dag skulle stå utan inkomst.

SMÅA är Sveriges största a-kassa för företagare, med ca 117 000 medlemmar. 

Besök deras webbplats för mer information: Smakassa.se

Vår storlek ger oss en unik position och möjlighet att påverka våra lagstiftare. Vi är remissinstans och en drivande aktör gentemot regering och Riksdag. Vi är också helt oberoende och utan kopplingar till andra organisationer eller förbund.

Vår höga kompetens och sakkunskap av regelverket inom arbetslöshetsförsäkringen förstärks av att vi dessutom är kunniga just på företagarfrågor, detta helt oavsett bransch. I SMÅA:s styrelse finns uteslutande egna företagare.

Vi kan vår sak och vi jobbar för dig som är småföretagare! 

/ SmåA

 

/ Martina Wipa - Business Bloggers