Ställ krav på dina leverantörer

Jenny Vidarson
6 oktober 2017

Ska du tillverka, importera eller sälja elektronik, kläder, skor, leksaker, smycken, tvättmedel, lim eller något annat? Kanske känns det långsökt för dig att du då måste ha koll på lagkrav om kemikalier. Men det är precis det du behöver. Du som företagare ansvarar nämligen för att dina produkter följer kemikalielagstiftningen.

-Vi har märkt att många företag som säljer vanliga prylar inte känner till att de är berörda av kemikalielagstiftningen, säger Jenny Virdarson, rådgivare på den statliga myndigheten Kemikalieinspektionen. Det är lättare att förstå att kemiska produkter, t.ex. tvättmedel och rengöringsmedel, omfattas av krav.

Det finns regler både om innehållet i produkter och om vilken information du är skyldig att lämna till din kund. De flesta regler är gemensamma inom EU. Om du importerar produkter från utanför EU kan du behöva vara extra vaksam.

-Det är viktigt att man själv vet vilka krav som gäller för de produkter man tänker sälja, och att man ställer tydliga krav på sina leverantörer, säger Jenny. Kom ihåg att du alltid är ansvarig för din produkt. Du kan inte hänvisa till att du köpt av en leverantör som ska följa reglerna.

Det kan bli kostsamt att inte ha koll på kemikaliekraven. Skulle det visa sig att du sålt varor som innehåller förbjudna ämnen kan du bli tvungen att dra tillbaka produkter från marknaden. Man ska också komma ihåg att syftet med de här reglerna är att skydda vår hälsa- och miljö. De ämnen som är förbjudna är det av goda skäl. Det är inga ämnen vi vill ha i våra kroppar eller i miljön.

Kemikalieinspektionen ordnar två seminarier under mässan där du kan lära dig mer om vilka krav som gäller för olika typer av produkter och vilka krav du bör ställa på din leverantör. Vi har en monter i A37:11 dit du är välkommen för att hämta informationsmaterial, få svar på frågor eller bara prata lite med oss.

Läs mer om dina skyldigheter på Kemikalieinspektionens webbplats