Välkommen som utställare!

Här gör du din bokning till mässan. Fyll i de tjänster som vill du boka på digitala Eget Företag-mässan. För prisinformation, se här. Arrangör är NyföretagaqrCentrum Sverige.

Jag/vi bokar

Bokningsvillkor på Eget Företag 

Bokning av digital monter och seminarier på Eget Företag via Internet, per telefon eller på annat sätt är bindande för Utställaren. Eget Företag har rätt att pröva och, utan motivering, neka eller ställa upp särskilda villkor för Utställares deltagande. Eget Företags bindande avtal uppkommer i och med att Utställaren tillställs orderbekräftelse/faktura.

Avviker orderbekräftelse/faktura från bokningen skall Utställaren via mail påtala detta inom 10 (tio) dagar från orderbekräftelsens/fakturans datering. Görs inte detta är Eget Företag och Utställaren bundna av innehållet i orderbekräftelsen. Påtalar Utställaren avvikelse inom sagda tid skall Eget Företag antingen korrigera avvikelsen eller förklara avtalet ogiltigt. Mässan tilldelar Utställaren monterplats i den digitala mässhallen. Mässan äger alltid rätt att justera och omdisponera layout i den digitala mässhallen. 

Eget Företag äger rätt att skriftligen säga upp avtalet med Utställaren till omedelbart upphörande i händelse av Utställarens dröjsmål med erläggande av betalning.

Vid avbokning av digital monter på Eget Företag
Vid avbokning innan 60 dagar innan eventet debiteras Utställaren 50 (femtio) procent och därefter 100 (etthundra) procent av kostnaden för den digitala montern och seminarier om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. I inget fall återbetalas erlagd anmälningsavgift.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Röster från Mässan Eget Företag

SEBs ambition är att stötta entreprenörer i alla faser och skapa lånsiktiga relationer. Mässan Eget Företag är en mycket givande och viktig mässa för oss där vi får träffa alla modiga människor som har startat eller vill starta företag. Vi ses på mässan!

Johan Berg, SEB

För Björn Lundén är Mässan Eget Företag en mycket givande mässa. Vi har varit med från starten och det är fantastiskt att få möta alla dessa drivna människor som ska starta eller redan driver företag. Vi hittar massor av nya kunder!

Ulf Svensson, Björn Lundén

För oss på Visma Spcs är Mässan Eget Företag årets viktigaste mässa. Här finns allt samlat under ett tak och ett brett seminarieprogram och bra programaktiviteter.

Boo Gunnarson, Visma Spcs

Partners Mässan Eget Företag