Har du koll på produktlagstiftningen?

torsdag 9 nov 09.30 Sal C

Vilka skyldigheter har jag som tillverkare, importör eller distributör? Vad händer om jag bryter mot regelverket? Hur kan jag få hjälp och stöd av myndigheter och branschorganisationer? Den statliga myndigheten Swedac ger dig grundläggande information om hur du kan undvika onödiga kostnader genom att göra rätt från början.
Arr: Swedac