Skriv bättre avtal!

torsdag 9 nov 11.45 Sal C

Som företagare ingår du dagligen avtal med kunder, leverantörer med flera. Avtal kan vara allt från ett ja på en enkel fråga till flera pärmar långa dokument som förhandlats fram under flera månader. Företagarnas jurist berättar om vad du ska tänka på inför att du avtalar, hur avtal kan tolkas, hur du genom ett skriftligt meddelande eller bekräftelse kan undvika några vanliga problem och vad du särskilt ska tänka på när du avtalar med konsumenter.
Arr: Företagarna