Tre trendspaningar av Regus

torsdag 9 nov 15.00 Sal D

Mattias Almstok – COO för Regus Sverige och Danmark presenterar tre trendspaningar gällande hur företag och kontorhotellsvärlden fungerar 2017.
Den första handlar om hur vi som individer ser på arbete, beroende på vilken generation vi tillhör. Hur fungerar vi egentligen och vilka är våra behov och önskningar? Mattias andra spaning handlar om globala trender. Vad kan vi skönja när vi pratar om arbete i framtiden? Och den tredje spaningen handlar om hur företag bör, och kan, anpassa sig för att möta både sina medarbetares krav och den globala utvecklingen.
Arr: Regus