Vad finns det för trygghet om företaget inte går bra?

tisdag 17 apr 10.40 Slagthuset, Slagt 1

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SMÅA) berättar om hur du tryggar din inkomst så att du vågar satsa på ditt nya företag.
Arrangör: SMÅA