Marknadsför dig med Din Story!

torsdag 8 nov 10.30 Sal E

Vilken är din story? Vill du veta mer om hur du kan använda dig av stories för att på ett effektivt och fängslande sätt nå fram till dina kunder och enkelt förmedla dina kunskaper, din tjänst eller produkt?

Berättande har under alla tider varit hjärtat i kommunikationen mellan människor. När fakta och känslor möts i en äkta story blir budskapet mer personligt, trovärdigt och skapar engagemang.

Med din story blir marknadsföring mer naturligt och du slipper inövade ”pitchar”.

Under seminariet berättar Monica & Merja om Storycatching och varför din story är viktig samt hur du kan använda dig av den.
Underskatta inte kraften i din story!