Skatte- och inkomstplanering för företagare – tips och råd

fredag 9 nov 11.45 Sal C

Ett seminarium om skatte- och inkomstplanering för företagare. Vi tittar bland annat på skattekonsekvenser vid olika inkomstnivåer och hur olika typer av inkomster beskattas. Socialavgifter vid olika företagsformer. Trygghetssystem för företagare – uppbyggnadsskede och att kombinera företag med a-kassa.
Arrangör: Björn Lundén Information