Från idé till förverkligande utan skuldsättning

tisdag 17 apr 09.00 Slagthuset, Slagt 1

Vi hjälper företag, föreningar och personer som har en idé att få ekonomiska medel för att förverkliga såväl idé som projektidé. Utan skuldsättning. Vi hjälper till med att utveckla en projektplan och därefter med att söka medel för att finansiera projektet och vi bidrar även med slutredovisningen för hur beviljade medel har använts.
Arr: Radix Utbildning