Handel med mat och dryck - tips och idéer

torsdag 8 nov 15.00 Sal B

Funderar du på att importera och sälja livsmedel i Sverige? Eller bär du på en dröm om att exportera svensk mat och dryck? Välkommen till ett seminarium som ger dig inspiration och verktyg för att förbereda dig inför internationell handel med livsmedel. Jordbruksverket och Livsmedelsverket ger dig stöd i processen och berättar vad du ska tänka på för att du ska lyckas med din idé.