Leveransen – en viktig del av kundupplevelsen

fredag 9 nov 15.00 Sal C

Slutkunden ställer allt högre krav på logistikbranschen där valfrihet på leveranser och returer ligger i fokus. Jenny Mitts och Simon Wisbrant från DHL ger dig tips och råd gällande leveranser efter köp på nätet.

Vikten av att slutkunden kan välja platsen för att hämta sitt paket och vilka möjligheter som finns för att skapa mervärde. Samt hur en fungerande returhantering skapar konkurrensfördelar för ditt företag.

Arrangör: DHL i samarbete med Svensk Handel