Nå fram i mediebruset! Direktreklam – fortfarande en av de bästa försäljnings- och marknadsföringskanalerna.

lördag 10 nov 13.15 Sal B

Hur man med små medel kan skapa lönsam direktreklam. Vad skapar framgång? Hur hittar man sin målgrupp? Hur når mitt budskap fram?

En föreläsning med massor av tips och råd på hur du kan planera, utforma, genomföra och följa upp dina DR-kampanjer.

Lars Sörling, marknadsansvarig på Björn Lundén Information delar med sig av erfarenheter från över trettio års framgångsrik direktreklam.