Samarbeta och starta företag tillsammans! Extra: Prisutdelning Årets Kooperativ

lördag 12 nov 13.15 Sal E

Träffa vinnarna av Årets Kooperativ i Stockholm och hör dem berätta om att starta och driva företag tillsammans. Coompanions erfarna företagsrådgivare informerar och rådger om möjligheterna med samverkan, ger praktiska exempel samt informerar om passande företagsformer och avtal.
Arr: Coompanion