10 tips för en fantastisk broschyr

Julia Lange
22 mars 2018

Vill du presentera information på ett mer omväxlande och tilltalande sätt? Vid sidan av internetpublikationer är broschyrer fortfarande ett viktigt marknadsföringsinstrument. De kan hjälpa dig att nå ut med ditt erbjudande till potentiella kunder på mässor eller andra viktiga event där ditt företag medverkar. Kunden kan hålla broschyren i handen, bläddra i den och ta del av innehållet i sin egen takt.

Faktum är att en professionell broschyr gör samma nytta för din verksamhet som utereklam. Så hur skapar man en fantastisk broschyr? Det gäller att dra uppmärksamhet till dig och ditt erbjudande. Och att väcka intresse redan med omslaget.

Tänk igenom omslagets utformning

Vad är du särskilt bra på? Vad är ditt viktigaste försäljningsargument? Potentiella kunder ska bara behöva kasta en blick på omslaget för att förstå vad du kan erbjuda.

Tips: Många människor föredrar att uppleva saker visuellt och reagerar särskilt positivt på innehållsrika bilder. Genom att låta bilden täcka både fram- och baksidan får du dina intressenter att ägna mer tid åt broschyren eftersom de vill se hela bilden.

Idag finns det flera bra sajter där du hittar bilder som är fria att använd för kommersiellt bruk. Tre exempel är Unsplash, pikwizard och Pixabay, men det finns även fler bra sajter om man söker på nätet.

Förmedla viktig information

Presentera produktens USP:ar (Unique selling point) överskådligt i broschyren. Förklara inte i detalj hur ditt erbjudande ser ut, utan vad det kan åstadkomma. Vad är nyttan för kunden? Väck intresse genom att visa vad ditt erbjudande kan göra för användaren. Även här är bilder ett effektivt hjälpmedel för att fånga och hålla kvar läsarens intresse.

Vilken är din målgrupp?

Undvik generaliseringar och tilltal i ”vi”-form. Fokusera i stället på kundernas individuella önskemål och behov. Förklara hur produkten kan uppfylla dem. På så sätt blir läsaren positivt inställd till ditt erbjudande. Ta exempelvis gärna hjälp av tidigare kundenkäter och integrera dem i broschyren i form av konkreta frågor och svar.

Skriv för din målgrupp

Använd ett språk och en stil som passar personerna i målgruppen. Använd ord och uttryck som de är bekanta med. Det får dig att framstå som genuin och tilltalar läsarna. Utnyttja språkets möjligheter och skriv på ett sätt som både gör läsningen rolig och gör det lätt att ta till sig informationen.

Skapa god överblick

Följ en tydlig röd tråd och hjälp läsaren att behålla sin uppmärksamhet och sitt intresse. Tänk på följande:

  • Använd slagkraftiga rubriker
  • Dela upp text i kortare avsnitt eller viktiga punkter
  • Använd tydliga informationsrutor

Skapa trovärdighet

Har du nöjda kunder? Låt dem komma till tals i broschyren. När potentiella kunder läser hur andra haft nytta av din produkt förstår de bättre fördelarna med den och din trovärdighet ökar.

Utforma en broschyr som håller i längden

Tänk långsiktigt när du väljer ut information. Annars står du snart med en inaktuell broschyr och måste ta fram en ny. Det är särskilt viktigt vad gäller bilder och uppgifter till kontaktpersoner.

Förmedla viktig kontaktinformation

Se till att kunden vet vem man ska vända sig till för mer information. Utnyttja insidan av broschyromslaget för en kontaktruta med kontaktuppgifter eller viktiga hemsideadresser. Var noggrann vid utformningen och se till att kunden får all nödvändig information vid första ögonkastet. Ge utrymme för dina logotyper som skapar ett igenkänningsvärde hos läsaren.

Glöm inte baksidan

Lägg lite krut även på baksidan av broschyren. Utöver bilden som täcker fram- och baksidan kan du gärna ange din kontaktperson även här. Ta med följande uppgifter:

  • Avdelning
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • QR-kod

Skapa en bra känsla hos kunden

Använd kvalitetspapper som känns bra att hålla i. På det sättet blir läsaren positivt inställd redan från början och kommer därför att ägna mer tid åt innehållet i broschyren. Dessutom drar kunden viktiga slutsatser – en broschyr av hög kvalitet tyder på en professionalism och kvalitet som automatiskt förknippas med din verksamhet.