Starta eget – Vilka digitala företag och tjänster trendar nu?

Mats Evergren
8 mars 2023

Det finns flera branscher som anses vara heta och lovande för entreprenörer att starta företag inom idag. Nedan är några exempel på branscher som är i fokus:

• Online-kurser har blivit alltmer populära de senaste åren, och trenden ser ut att fortsätta. Det finns många olika plattformar där du kan skapa och sälja dina egna online-kurser.

• Marknadsföring på sociala medier blir allt viktigare för företag, särskilt med tanke på hur många människor som använder sociala medier regelbundet. Att erbjuda sociala medier-marknadsföringstjänster kan vara en lönsam affärsidé.

• Teknikindustrin och mjukvarubranschen fortsätter att vara ett hett område för entreprenörer. Det finns ständigt efterfrågan på nya och innovativa tekniska lösningar och programvaror.

• E-handel är en bransch som fortsätter att växa i popularitet, särskilt under pandemin när många har föredragit att handla online. Att starta en e-handelsplattform eller en nischad onlinebutik kan vara en bra idé.

• SaaS, eller Software as a Service, är en modell där företag erbjuder programvara och tjänster över internet. Detta har blivit allt vanligare de senaste åren, och det finns många olika områden där SaaS kan tillämpas.

• Digital hälsa är ett annat område som växer i popularitet. Det kan handla om allt från hälsorelaterade appar till onlinetjänster som erbjuder terapi och rådgivning.

• AI och maskininlärning är teknologier som blir allt vanligare och mer tillgängliga. Det finns många möjligheter att tillämpa dessa teknologier inom olika branscher, från marknadsföring till hälsa och sjukvård.

Det är viktigt att komma ihåg att varje bransch har sina egna utmaningar och risker, och att framgång inte är garanterad. Det är alltid viktigt att göra din egen forskning och utvärdering innan du startar ett företag inom en viss bransch.