Så navigerar du företaget genom den ekonomiska krisen

Maria Östlund
20 februari 2023

Att vara företagsledare i ekonomiska kristider är en utmaning. Ulf Bokelund Svensson vill vända på det. Det är nu man ska tillvara på chansen att göra goda investeringar samt rekrytera bra personal. Han berättar dock att man måste ha ögonen öppna, agera i tid, tänka nytt och orka hålla ut.

När ekonomin haltar i landet är det naturligt att man som företagsledare blir tveksam och håller i pengarna. "Om man har möjligheten är det just nu man istället ska investera."
– Med lågkonjunktur kommer möjligheter, det gäller att ta vara på chansen. Det är nu man kan göra de bästa investeringarna och få tag på bra personal. När konkurrenter försvinner dyker nya affärsmöjligheter upp. Inflation i samhället betyder inte att exempelvis maskiner blir dyrare. Det är utbud och efterfrågan som styr priset, säger Ulf Bokelund Svensson, vd på Björn Lundén.

Agera i tid

I dessa tider är det extra viktigt att hålla bokföringen uppdaterad och hålla koll på den ekonomiska utvecklingen för att kunna agera i tid.
– Det gäller att vara realistisk och vidta åtgärder. Om personal är den stora utgiftsposten och företaget är på väg åt fel håll ska man inte vänta med att dra ner på personalstyrkan.

En annan åtgärd att ta till är att se över hur man tar betalt av kunder.
– Att köpa produkter eller tjänster på kredit inte är en mänsklig rättighet. Det är alltid en risk att skicka fakturor. Förskottsbetalning är ett bra sätt att säkra upp leveransen. Att använda sig av företag som Klarna är också bra, då säljer du över risken till dem.

Vi är vana att tänka nytt

Under pandemin lärde vi oss att tänka om och tänka nytt, den egenskapen är bra att ha nu.
– Restaurangerna ställde om helt och klarade sig bra trots att gästerna höll sig hemma.
Ulf säger att vi kommer från en hög nivå under en lång tid och att många företagare har byggt upp en buffert. Se till att inte tömma den direkt.
– Sverige är stryktåligt. Nu har både börsen och bostadsmarknaden börjat vända, förhoppningsvis har vi nått botten och är på väg uppåt. Det gäller att hålla ut. Om det behövs kan vi även förvänta oss politiskt stöd, det har vi sett att det fungerar under pandemin, säger Ulf och fortsätter:
– Under åren som det har gått bra har företagen fluffat till det. Går det inte att göra någonting åt intäkterna nu får man börja titta på kostnaderna.