Vi söker fem företag med digitala tjänster!

*Gäller nya företag som har startats efter 200101 och som kan ta nya kunder i hela landet.

Hitta nya kunder och affärsvänner!

Den digitala eventvärlden växer och skapar nu nya effektiva sätt att arrangerar mässor där man kostnadseffektivt när ut över hela landet. Till Eget Företag kommer företagsamma människor som driver företag eller är påväg att starta. Hittills har mässorna lockat 10.000 besökare. Det finns många smarta verktyg som skapar leadslistor för din uppföljning. Kontakten i montern sker via chat, video eller samtal. Vi hjälper dig att bygga montern.

 

Berätta mer om erbjudandet!


Digitala mässors många möjligheter:

Möjlighet att nå en större publik: Digitala mässor ger företag och organisationer möjlighet att nå ut till en större publik än vad som är möjligt med en traditionell fysisk mässa.

Bättre spårbarhet och analys: Genom att använda digital teknik kan du samla in och analysera data om besökarnas beteende, intressen och preferenser. Detta kan hjälpa dig att anpassa din marknadsföring och din produktutveckling för att bättre möta dina kunders behov.

Spara tid och pengar: Att arrangera en traditionell mässa kan vara både tidskrävande och kostsamt. Genom att arrangera en digital mässa kan du spara tid och pengar på transport, logistik och lokaluthyrning.

Öka interaktionen med besökare: Digitala mässor kan också vara mer interaktiva än traditionella mässor. Besökare kan engagera sig i live-chattar, delta i frågestunder och titta på presentationer och webinars.

Öka miljövänligheten: Digitala mässor är också mer miljövänliga än traditionella mässor eftersom de inte kräver samma resor och användning av material och energi.

Sammanfattningsvis kan digitala mässor användas för att öka synligheten, spara tid och pengar, samla in data, öka interaktionen med besökare och minska miljöpåverkan.