Kontakta oss!

Vill gärna få mer information

Fredrik Lundström

Samarbeten och partnerskap. Fredrik har en bakgrund som verksamhetsansvarig NyföretagarCentrum Stockholm och NyföretagarCentrum Sverige. Kontakt: fredrik@egetforetag.se

Josefin Hildinge

Ansvarig för utställarkontakter och projektledning. Josefin arbetar på NyföretagarCentrum Sverige parellellt med uppdrag åt Eget Företag. Kontakt: josefin@egetforetag.se

Mats Evergren

Eventchef och konceptutveckling. Mats har en bakgrund som marknad- och eventchef på NyföretagarCentrum Sverige. Kontakt: mats@egetforetag.se